Gå til indhold

Samarbejdet med landet

DIA har formidlet børn fra Sydkorea siden 1969.

Formidlingen er foregået i samarbejde med organisationen Holt Children’s Services, som er en stor, velfungerende organisation med en lang række aktiviteter ved siden af adoptionsarbejdet, som foregår dels til koreanske familier dels til udlandet.

Holt har f.eks. et omfattende velfærdsprogram, der foruden børnehjem og et net af plejefamilier også i Holt Town i Ilsan har tilbud for fysisk og psykisk handicappede børn, der ikke kan adopteres. Desuden har Holt et Unmarried Mothers Program, hvor de støtter enlige mødre i deres selvstændighed igennem et job program, hvor de hjælpes til at få et job og dermed opnår uafhængighed. Mødrene bliver ligeledes hjulpet til at klare deres morrolle og får et netværk med hinanden.
Sydkorea underskrev Haagerkonventionen i 2013, men afventer at ratificere konventionen.

Du kan læse mere om Holt Children’s Services her

Ventetider og venteliste

Vi henviser til vores ventetidsoversigt for opdaterede oplysninger om den aktuelle ventetid for Sydkorea.

Åben ventetidsoversigtBørnene bliver matchet personligt og som udgangspunkt kronologisk.

Krav til ansøgerne

Hvis man ønsker at adoptere fra Sydkorea er der en række krav, der skal være opfyldt for at blive godkendt som ansøger i Madagaskar.

  • Mindst 3 års ægteskab.
  • Der skal foreligge en psykolograpport.
  • Hvis man har været i medicinsk behandling for psykiske lidelser skal det oplyses, da det kan have betydning for, hvorvidt Sydkorea vil acceptere ansøgningen.
  • Det er ikke muligt for enlige eller homoseksuelle ansøgere at adoptere fra Sydkorea.
  • Den ene af ansøgerne skal være dansk statsborger, og parret skal være bosiddende i Danmark.

Børnene fra landet

Langt de fleste børn, der anvises til adoption, er børn af enlige mødre, som på grund af sociale og kulturelle forhold ikke kan beholde barnet. Som ugift mor er det svært at få et normalt liv i Sydkorea, da de ofte bliver socialt stigmatiseret og ekskluderet fra deres egen familie og det er svært at blive gift. Det er meget svært for de ugifte mødre at få uddannelse og arbejde.

Inden barnet kan formidles til international adoption, skal Holt Children’s Services have søgt forgæves efter koreanske adoptivfamilier i mindst fem måneder. Det betyder, at børn til international adoption er ca. 7 måneder gamle. Alle børn som bliver formidlet via international adoption er afgivet med samtykke fra deres mor / forældre, hvilket betyder at der ikke formidles hittebørn til international adoption.

Alle børn er anbragt i familiepleje. Disse plejefamilier er ansat af Holt, som superviseres af deres ’Foster Care Team’ og har ofte mange års erfaring med dette specielle arbejde. Alle børn bor i en plejefamilie i Seoul og nogle gange kan de først være i en plejefamilie i provinsen før de kommer til Seoul, hvis barnet kommer fra en provins og der ikke er plads hos en plejefamilie i Seoul med det samme. Plejefamilierne er dedikeret til deres arbejde og er en vigtig del af barnets første leveår, inden det kommer til dets endelige familie. Barnets tid hos plejefamilien bliver dokumenteret med billeder mm., så barnets historie er bibeholdt.

Barnet skal til regelmæssige lægecheck i den tid hvor det venter på at blive hjemtaget af dets familie. Disse undersøgelser foregår på Holt’s kontor, som har en ’Well Baby Clinic’ hvor de har ansat en børnelæge til at checke alle børn. Disse oplysninger bliver sendt til DIA, som videresender dem til den danske lægekonsulent og familien. Sædvanligvis er der fyldestgørende baggrundsinformation om barnet.

(alder ved retsdato)

Adoptionsprocessen

Det er Holt Children’s Services, der matcher børnene med familierne, hvilket de som udgangspunkt gør kronologisk.

  • Adoptionen afsluttes med en retsproces i Seoul med deltagelse af begge adoptivforældre. I ventetiden efter accept af barn skal sagen først til Ministry of Health and Welfare med henblik på udstedelse af udrejsetilladelse til barnet. Derefter skal sagen indleveres i retten i Seoul, som fastsætter en retsdato.
  • Man kan som familie vælge at opholde sig i Seoul fra ugen før retsmødet til adoptionen er endeligt, hvilket har en forventet varighed af ca. 6½ uge. I den periode kan man møde sit barn minimum 1 gang om ugen, hvilket bidrager til en nænsom overdragelse af barnet fra plejefamilie til adoptivfamilie. Ellers kan man  rejse ad to gange til Korea, hvoraf begge rejser har en varighed af ca. en uge.
  • Den første rejse er i forbindelse med de første 2 møder med sit barn inden retsmødet og deltagelse i retsmødet. Den anden rejse er i forbindelse med at de juridiske procedurer er tilendebragt og barnet dermed kan blive overdraget til adoptivforældrene. 

Opfølgningsrapporter

Efter hjemtagelse af barnet skal der udfærdiges opfølgningsrapporter, som Familieretshuset laver i samarbejde med forældrene, hvor man beskriver barnets trivsel, tilknytningsproces mm.

Der skal laves 4 rapporter i det første år: 1,4, 8 og 12 måneder efter hjemkomst. Forældrene skal sørge for billederne som vedlægges rapporterne.