Gå til indhold

For at kunne adoptere, skal du være godkendt som adoptant. Både gifte, samlevende og enlige ansøgere kan godkendes til adoption. Hvis du er gift eller har været samlevende i mere end 2½ år, skal I søge sammen.

Det er Familieretshusets opgave at undersøge, om du/I kan godkendes til at adoptere.

Godkendelsesforløbet foregår i samarbejde med Familieretshuset, hvor du skal gennem et undersøgelses- og godkendelsesforløb, der er opdelt i tre adskilte faser.

Formålet med at inddele forløbet i faser er, at du allerede tidligt i forløbet finder ud af, om du opfylder de generelle betingelser for at blive godkendt som adoptant. Du kan læse om Familieretshusets godkendelsesprocedure her.

For at kunne gennemføre en international adoption skal du være tilmeldt en organisation der er akkrediteret af Ankestyrelsen til at formidle adoptioner fra de lande, som de danske myndigheder har godkendt som samarbejdslande.

Siden 29. januar 2015 har der kun eksisteret én formidlingsorganisation til internationale adoptioner i Danmark: DIA – Danish International Adoption. Du kan tilmelde dig DIA enten før eller efter, at du har fået Familieretshusets godkendelse til adoption. Du kan læse om, hvordan du tilmelder dig DIA her.

Ikke alle de lande, DIA samarbejder med, formidler børn til enlige og par af samme køn.

På oversigten over de forskellige landes regler og krav, som du finder her, kan du se, hvor du som enlig ansøger og par af samme køn har mulighed for at adoptere fra samt den godkendelsesramme, du skal have for at kunne adoptere fra det pågældende land. De enkelte lande har dog forskellige begrænsninger.

Overvejer du at adoptere som enlig eller som et par af samme køn, så anbefaler vi dig at kontakte DIA for at høre om dine aktuelle muligheder.

Ventetidsoversigt

Det er ikke alle lande som DIA samarbejder med, der formidler børn til udlændinge med bopæl i Danmark.

På oversigten over de forskellige landes regler og krav, som du finder her, kan du se, hvor du som udlænding med bopæl i Danmark kan adoptere fra.